Binnen het programma Verkeer en Milieu wordt ruim 51 procent van de middelen besteed aan de doorstroming van het verkeer in de stad (openbaar vervoer, auto en fiets). De overige activiteiten zijn het reguleren van parkeren en milieuactiviteiten.
In totaal 48 procent van de inkomsten op dit programma komen uit parkeeropbrengsten (parkeergelden, parkeervergunningen en dergelijke). Deze inkomsten stegen in 2016 en vormen nu bijna de helft van het programmaresultaat.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

92.609

97.492

4.884

V

105.534

88.880

Baten

48.079

48.587

508

N

44.941

48.334

Saldo exclusief reserves

44.529

N

48.905

N

4.376

V

60.593

N

40.546

N

Dotaties aan reserves

4.443

4.443

-

-

378

10.365

Onttrekkingen aan reserves

17.577

19.567

1.990

N

19.947

13.381

Saldo inclusief reserves

31.395

N

33.781

N

2.385

V

41.024

N

37.530

N