De openbare bibliotheek, musea en accomodaties voor kunstbeoefening zijn samen goed voor meer dan de helft van de totale programmalasten.

De dekking van het programma Cultuur en Bibliotheek komt voor het grootste deel uit het gemeentefonds. Verder zijn er baten uit de verhuur van panden aan culturele instellingen en overige baten zoals lidmaatschappen van de bibliotheek.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

111.182

112.002

821

V

110.832

111.450

Baten

8.668

8.804

136

N

8.540

8.532

Saldo exclusief reserves

102.514

N

103.198

N

684

V

102.292

N

102.918

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo inclusief reserves

102.514

N

103.198

N

684

V

102.292

N

102.918

N