Investeringen realisatie MIP

(bedragen x €1000,-)

Resterende investering 01-01-2016

Realisatie 2016

Raming 2016

Onder-/Overbesteding 2016

Resterende investering 01-01-2017

Totaal

Gefinancierd met middelen van:

Totaal

Gefinancierd met middelen van:

Totaal

Gefinancierd met middelen van:

Totaal

Gefinancierd met middelen van:

Totaal

Gefinancierd met middelen van:

Naam project

Nut

investering

Derden

Voorziening

Gemeente (krediet)

realisatie 2016

Derden

Voorziening

Gemeente (krediet)

raming 2016

Derden

Voorziening

Gemeente (krediet)

raming 2016

Derden

Voorziening

Gemeente (krediet)

restant

Derden

Voorziening

Gemeente (krediet)

01 - Gemeenteraad

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

Econ

700

-

-

700

251

-

-

251

275

-

-

275

-24

-

-

-24

449

-

-

449

Verbouwing raadszaal

Econ

1.237

-

-

1.237

1.119

-

-

1.119

1.237

-

-

1.237

-118

-

-

-118

118

-

-

118

1.937

-

-

1.937

1.370

-

-

1.370

1.512

-

-

1.512

-142

-

-

-142

567

-

-

567

02 - College en Bestuur

-

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

Econ

9.533

-

-

9.533

1.080

-

-

1.080

1.533

-

-

1.533

-453

-

-

-453

8.453

-

-

8.453

9.533

-

-

9.533

1.080

-

-

1.080

1.533

-

-

1.533

-453

-

-

-453

8.453

-

-

8.453

03 - Wijkaanpak en dienstverlening

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

Econ

10.110

-

-

10.110

1.801

-

-

1.801

2.710

-

-

2.710

-909

-

-

-909

8.309

-

-

8.309

Key2BZ

Econ

1.795

-

-

1.795

347

-

-

347

708

-

-

708

-361

-

-

-361

1.448

-

-

1.448

11.905

-

-

11.905

2.148

-

-

2.148

3.418

-

-

3.418

-1.270

-

-

-1.270

9.757

-

-

9.757

05 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg

Bibliotheken

Econ

3.598

-

-

3.598

850

-

-

850

1.848

-

-

1.848

-998

-

-

-998

2.748

-

-

2.748

Musea

Econ

1.607

-

-

1.607

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.607

-

-

1.607

Accommodaties voor kunstbeoefening

Econ

173.915

-

-

173.915

12.142

-

-

12.142

38.917

-

-

38.917

-26.775

-

-

-26.775

161.773

-

-

161.773

179.120

-

-

179.120

12.992

-

-

12.992

40.765

-

-

40.765

-27.773

-

-

-27.773

166.128

-

-

166.128

06 - Onderwijs

Kinderopvang

Econ

11.635

-

-

11.635

7.638

-

-

7.638

7.730

-

-

7.730

-92

-

-

-92

3.997

-

-

3.997

Huisvesting Openbaar & Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs (vastgoed)

Econ

8.095

-

-

8.095

5.943

-

-

5.943

7.598

-

-

7.598

-1.655

-

-

-1.655

2.152

-

-

2.152

Huisvesting Openbaar & Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs

Econ

3.893

-

-

3.893

3.230

-

-

3.230

2.519

-

-

2.519

711

-

-

711

663

-

-

663

Huisvesting Openbaar & Bijzonder basisonderwijs (vastgoed)

Econ

2.755

-

-

2.755

1.837

-

-

1.837

242

-

-

242

1.595

-

-

1.595

918

-

-

918

Huisvesting Openbaar & Bijzonder basisonderwijs

Econ

42.817

-

-

42.817

6.591

-

-

6.591

11.904

-

-

11.904

-5.313

-

-

-5.313

36.226

-

-

36.226

Huisvesting Openbaar & Bijzonder voortgezet onderwijs

Econ

13.854

-

-

13.854

4.420

-

-

4.420

7.383

-

-

7.383

-2.963

-

-

-2.963

9.434

-

-

9.434

Huisvesting Act/proj.stedelijk onderwijsbeleid (vastgoed)

Econ

323

-

-

323

173

-

-

173

173

-

-

173

-

-

-

-

150

-

-

150

Huisvesting Act/proj.stedelijk onderwijsbeleid

Econ

80.805

-

-

80.805

660

-

-

660

713

-

-

713

-53

-

-

-53

80.145

-

-

80.145

164.177

-

-

164.177

30.492

-

-

30.492

38.262

-

-

38.262

-7.770

-

-

-7.770

133.685

-

-

133.685

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

Software Haeghe groep

Econ

-

-

-

-

65

-

-

65

-

-

-

-

65

-

-

65

-65

-

-

-65

-

-

-

-

65

-

-

65

-

-

-

-

65

-

-

65

-65

-

-

-65

08 - Zorg en Welzijn

Ruimtebiedende wijkcentra

Econ

900

-

-

900

450

-

-

450

450

-

-

450

-

-

-

-

450

-

-

450

Ambulancevervoer

Econ

550

-

-

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

550

-

-

550

1.450

-

-

1.450

450

-

-

450

450

-

-

450

-

-

-

-

1.000

-

-

1.000

09 - Jeugd

Jeugd

Econ

2.500

-

-

2.500

685

-

-

685

520

-

-

520

165

-

-

165

1.815

-

-

1.815

Beheer en exploitatie Centra voor jeugd en gezin

Econ

12.400

-

-

12.400

2.150

-

-

2.150

2.150

-

-

2.150

-

-

-

-

10.250

-

-

10.250

14.900

-

-

14.900

2.835

-

-

2.835

2.670

-

-

2.670

165

-

-

165

12.065

-

-

12.065

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

Afvalverwijdering

Econ

1.055

-

-

1.055

452

-

-

452

452

-

-

452

0

-

-

0

603

-

-

603

Afvalverwijdering (gedekt uit heffing)

Econ H

11.966

-

-

11.966

5.139

-

-

5.139

7.636

-

-

7.636

-2.497

-

-

-2.497

6.827

-

-

6.827

Attractieve Haagse Binnenstad

Maatsch

2.137

-

-

2.137

1.629

1.529

-

100

1.487

-

-

1.487

141

1.529

-

-1.388

509

-1.529

-

2.038

Begraafplaatsen

Econ

37

-

-

37

36

-

-

36

37

-

-

37

-1

-

-

-1

1

-

-

1

Bruggen, viaducten en tunnels

Maatsch

677

-

-

677

147

-

-

147

392

-

-

392

-245

-

-

-245

531

-

-

531

Herinrichting De Kern Gezond

Maatsch

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

Meerjarenprogramma kunstwerken

Maatsch

1.901

-

-

1.901

21

-

-

21

-

-

-

-

21

-

-

21

1.880

-

-

1.880

Haagse Markt

Maatsch

-

-

-

-

660

660

-

-

-

-

-

-

660

660

-

-

-660

-660

-

-

Overige

Maatsch

-

-

-

-

1.158

1.158

-

-

-

-

-

-

1.158

1.158

-

-

-1.158

-1.158

-

-

Buitenruimte Museumkwartier

Maatsch

1.000

-

-

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

-

-

1.000

Kern Bijzonder fase 1

Maatsch

6.000

-

-

6.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.000

-

-

6.000

Overkluizing Utrechtsebaan

Maatsch

2.500

-

-

2.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.500

-

-

2.500

Rijnstraat/Bezuidenhoutseweg kruispunt

Maatsch

1.800

-

-

1.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.800

-

-

1.800

F. Hendriklaan (kwaliteitsimpuls winkelgebied)

Maatsch

1.500

-

-

1.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500

-

-

1.500

Beach City

Maatsch

1.000

-

-

1.000

-

-

-

-

100

-

-

100

-100

-

-

-100

1.000

-

-

1.000

Betje Wolffstraat (revitalisering winkelgebied)

Maatsch

1.500

-

-

1.500

-

-

-

-

200

-

-

200

-200

-

-

-200

1.500

-

-

1.500

Tunel Kijkduin parkeergarages (bereikbaarheid)

Maatsch

1.750

-

-

1.750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.750

-

-

1.750

Riolering (bijdrage uit voorziening)

Econ

144.037

-

144.037

-

16.574

-

16.574

-

18.500

-

18.500

-

-1.926

-

-1.926

-

127.463

-

127.463

-

Koningstunnel

Maatsch

18.750

-

-

18.750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.750

-

-

18.750

Software IbDH

Econ

318

-

-

318

-

-

-

-

318

-

-

318

-318

-

-

-318

318

-

-

318

Haagse Loper (voorheen grex)

Maatsch

2.183

-

-

2.183

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.183

-

-

2.183

Kijkduin (toekomstig project)

Maatsch

5.120

-

-

5.120

-

-

-

-

100

2.130

-

-2.030

-100

-2.130

-

2.030

5.120

-

-

5.120

Maasstraat (voorheen grex)

Maatsch

962

109

-

853

337

107

-

231

895

101

-

794

-558

6

-

-563

625

2

-

622

Morgenstond Midden (voorheen grex)

Maatsch

7.536

7.573

-

-37

172

587

-

-414

920

854

-

66

-748

-267

-

-480

7.364

6.986

-

377

Westlandse Zoom (voorheen grex)

Maatsch

6.918

-

-

6.918

353

-

-

353

1.771

-

-

1.771

-1.418

-

-

-1.418

6.565

-

-

6.565

220.650

7.682

144.037

68.931

26.679

4.041

16.574

6.064

32.808

3.085

18.500

11.223

-6.130

956

-1.926

-5.159

193.971

3.641

127.463

62.867

(bedragen x €1000,-)

Resterende investering 01-01-2016

Realisatie 2016

Raming 2016

Onder-/Overbesteding 2016

Resterende investering 01-01-2017

Totaal

Gefinancierd met middelen van:

Totaal

Gefinancierd met middelen van:

Totaal

Gefinancierd met middelen van:

Totaal

Gefinancierd met middelen van:

Totaal

Gefinancierd met middelen van:

Naam project

Nut

investering

Derden

Voorziening

Gemeente (krediet)

realisatie 2016

Derden

Voorziening

Gemeente (krediet)

raming 2016

Derden

Voorziening

Gemeente (krediet)

raming 2016

Derden

Voorziening

Gemeente (krediet)

restant

Derden

Voorziening

Gemeente (krediet)

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

Zeehavens

Econ

962

-

-

962

236

-

-

236

100

-

-

100

136

-

-

136

726

-

-

726

Zeehavens

Maatsch

1.200

-

-

1.200

-

-

-

-

400

-

-

400

-400

-

-

-400

1.200

-

-

1.200

2.162

-

-

2.162

236

-

-

236

500

-

-

500

-264

-

-

-264

1.926

-

-

1.926

12 - Sport

Groene sportvelden en terreinen

Econ

31.736

-

-

31.736

21.804

-

-

21.804

25.486

-

-

25.486

-3.682

-

-

-3.682

9.932

-

-

9.932

Groene sportvelden en terreinen

Econ

3.390

-

-

3.390

940

-

-

940

1.890

-

-

1.890

-950

-

-

-950

2.450

-

-

2.450

35.126

-

-

35.126

22.744

-

-

22.744

27.376

-

-

27.376

-4.632

-

-

-4.632

12.382

-

-

12.382

13 - Verkeer en Milieu

Milieueducatie (exclusief stadsboerderij)

Econ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uitbreiding fietsenstalling Spuikwartier

Econ

800

-

-

800

-

-

-

-

400

-

-

400

-400

-

-

-400

800

-

-

800

Dynamisch Verkeersmanagement

Maatsch

2.260

455

-

1.805

1.543

255

-

1.288

2.260

455

-

1.805

-717

-200

-

-517

717

200

-

517

Haags Startstation Erasmuslijn

Maatsch

20.896

646

-

20.250

19.663

131

-

19.532

16.620

370

-

16.250

3.043

-239

-

3.282

1.233

515

-

718

Busplatform Den Haag CS

Econ

16.710

16.710

-

-

1.309

1.309

-

-

1.250

1.250

-

-

59

59

-

-

15.401

15.401

-

-

Hubertustunnel

Maatsch

722

-

-

722

283

2

-

281

722

-

-

722

-439

2

-

-441

439

-2

-

441

Luchtkwaliteit

Maatsch

-

-

-

-

4.848

4.848

-

-

-

-

-

-

4.848

4.848

-

-

-4.848

-4.848

-

-

Kruispunt De Put

Maatsch

18

-

-

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

-

-

18

Meerjarenplan Fiets

Maatsch

28.308

14.508

-

13.800

5.247

3.297

-

1.950

7.473

3.628

-

3.845

-2.226

-331

-

-1.895

23.061

11.211

-

11.850

Meerjarenplan Fiets 2011-2014

Econ

378

-

-

378

491

416

-

75

378

-

-

378

113

416

-

-303

-113

-416

-

303

Meerjarenplan Fiets 2011-2014

Maatsch

2.334

282

-

2.052

636

300

-

336

584

82

-

502

52

218

-

-166

1.698

-18

-

1.716

Milieu- en verkeersnormering (Neherkade)

Maatsch

2.522

400

-

2.122

963

416

-

547

2.522

400

-

2.122

-1.559

16

-

-1.575

1.559

-16

-

1.575

Netwerk Randstadrail

Maatsch

17.550

-

-

17.550

10.602

5.240

-

5.362

7.550

-

-

7.550

3.052

5.240

-

-2.188

6.948

-5.240

-

12.188

Overige projecten 210.2.01

Maatsch

75

-

-

75

739

739

-

-

-

-

-

-

739

739

-

-

-664

-739

-

75

Parkeergarages

Econ

32.000

6.000

-

26.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.000

6.000

-

26.000

Parkeren op straat (gedekt uit heffingen)

Econ H

108

-

-

108

98

-

-

98

108

-

-

108

-10

-

-

-10

10

-

-

10

Parkeren op straat

Econ

-

-

-

-

24

-

-

24

-

-

-

-

24

-

-

24

-24

-

-

-24

Trekvliettrace (Rotterdamsebaan)

Econ

36.250

-

-

36.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.250

-

-

36.250

Trekvliettrace (Rotterdamsebaan)

Maatsch

436.034

411.034

-

25.000

95.241

95.241

-

-

116.000

116.000

-

-

-20.759

-20.759

-

-

340.793

315.793

-

25.000

VerkeersCirculatiePlan

Maatsch

2.318

-

-

2.318

423

9

-

414

1.648

-

-

1.648

-1.225

9

-

-1.234

1.896

-9

-

1.905

Verkeersplan

Maatsch

8.251

-

-

8.251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.251

-

-

8.251

Verkeersveiligheidsplan 2012-2015

Maatsch

1.517

150

-

1.367

100

100

-

-

517

150

-

367

-417

-50

-

-367

1.417

50

-

1.367

Kijkduin fietsparkeervoorziening

Econ

750

-

-

750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750

-

-

750

DHNC Fietsenkelder (voorheen grex)

Econ

33.446

20.317

-

13.129

1.706

-

-

1.706

12.758

7.925

-

4.833

-11.051

-7.925

-

-3.126

31.739

20.317

-

11.422

643.246

470.502

-

172.744

143.917

112.303

-

31.614

170.790

130.260

-

40.530

-26.873

-17.957

-

-8.916

499.330

358.199

-

141.131

14 - Wonen en Duurzaamheid

Huisvesting statushouders

Econ

13.830

63

-

13.767

9.077

-

-

9.077

13.830

63

-

13.767

-4.753

-63

-

-4.690

4.753

63

-

4.690

13.830

63

-

13.767

9.077

-

-

9.077

13.830

63

-

13.767

-4.753

-63

-

-4.690

4.753

63

-

4.690

15 - Stadsontwikkeling

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

Econ

1.481

-

-

1.481

246

-

-

246

531

-

-

531

-285

-

-

-285

1.235

-

-

1.235

Erfpacht

Econ

-

-

-

-

19.035

-

-

19.035

-

-

-

-

19.035

-

-

19.035

-19.035

-

-

-19.035

Klusobjecten

Econ

12.326

12.326

-

-

5.555

-

-

5.555

5.555

5.555

-

-

-

-5.555

-

5.555

Geraamde fasering nog goed zetten i.o.m. DSO

6.771

12.326

-

-5.555

Landhuis Ockenburg

Econ

2.951

2.951

-

-

1.654

400

-

1.254

2.951

2.951

-

-

-1.297

-2.551

-

1.254

1.297

2.551

-

-1.254

Marktweg 160-174

Econ

-

-

-

-

614

-

-

614

-

-

-

-

614

-

-

614

-614

-

-

-614

Horeca/detailhandel Spuikwartier (voorheen grex)

Econ

1.688

1.781

-

-93

-

-

-

-

1.148

-

-

1.148

-1.148

-

-

-1.148

1.688

1.781

-

-93

Tunnel Kijkduin parkeergarages (bereikbaarheid)

Maatsch

1.750

-

-

1.750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.750

-

-

1.750

20.196

17.058

-

3.138

27.105

400

-

26.705

10.185

8.506

-

1.679

16.920

-8.106

-

25.026

-6.909

16.658

-

-23.567

16 - Financiën

Nieuw belastingsysteem

Econ

1.613

-

-

1.613

680

-

-

680

900

-

-

900

-220

-

-

-220

933

-

-

933

1.613

-

-

1.613

680

-

-

680

900

-

-

900

-220

-

-

-220

933

-

-

933

18 - Interne dienstverlening

Investeringen in strategische kernvoorraad en beveiligingsschil stadhuis

Econ

-

-

-

-

1.967

-

-

1.967

-

-

-

-

1.967

-

-

1.967

-1.967

-

-

-1.967

8e SDK Leidschenveen

Econ

673

-

-

673

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

673

-

-

673

Aanschaf hardware/software

Econ

19.800

-

-

19.800

4.281

-

-

4.281

4.800

-

-

4.800

-519

-

-

-519

15.519

-

-

15.519

CIS Basisinfra 2014

Econ

10.500

-

-

10.500

-

-

-

-

1.750

-

-

1.750

-1.750

-

-

-1.750

10.500

-

-

10.500

Diverse investeringen installaties

Econ

1.305

-

-

1.305

367

-

-

367

919

-

-

919

-552

-

-

-552

938

-

-

938

Extra krediet Leyweg

Econ

762

-

-

762

65

-

-

65

461

-

-

461

-396

-

-

-396

697

-

-

697

Investeringen CO2 neutraal

Econ

745

-

-

745

229

-

-

229

220

-

-

220

9

-

-

9

516

-

-

516

Leyweg (afbouw IDC)

Econ

1.701

-

-

1.701

448

-

-

448

585

-

-

585

-137

-

-

-137

1.253

-

-

1.253

SDK Haagse Hout

Econ

233

-

-

233

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

233

-

-

233

Vervanging binnenzonwering

Econ

326

-

-

326

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

326

-

-

326

Vervanging/revisies installaties

Econ

773

-

-

773

426

-

-

426

615

-

-

615

-189

-

-

-189

347

-

-

347

Vloerafwijkingen stadhuis en garage

Econ

54

-

-

54

59

-

-

59

54

-

-

54

5

-

-

5

-5

-

-

-5

36.872

-

-

36.872

7.841

-

-

7.841

9.403

-

-

9.403

-1.562

-

-

-1.562

29.031

-

-

29.031

19 - Stadsdelen en Wijkaanpak

Speelvoorzieningen

Econ

758

-

-

758

457

-

-

457

758

-

-

758

-301

-

-

-301

301

-

-

301

758

-

-

758

457

-

-

457

758

-

-

758

-301

-

-

-301

301

-

-

301

Totaal

1.357.476

495.305

144.037

718.134

290.167

116.742

16.574

156.851

355.160

141.913

18.500

194.747

-64.991

-25.170

-1.926

-37.896

1.067.307

378.561

127.463

561.283