Overzicht gemeentelijke tarieven

Omschrijving tarief

Dienst

Tarief 2016
(in €)

Begrote opbrengst
(x € 1.000)

Gerealiseerde opbrengst
(x € 1.000)

Toegerekende lasten
(x € 1.000)

Kosten-dekkendheid (in %)

Programma 3. Wijkaanpak en dienstverlening

Publiekrechtelijk

Paspoort*

DPZ

64,40

3.174

3.298

4.770

69%

Nederlandse identiteitskaart *

DPZ

50,40

Verklaring algemeen *

DPZ

13,70

533

561

5677

10%

Nationaliteitsverklaring *

DPZ

13,70

Verklaring > A4)*

DPZ

13,20

Legalisatie handtekening

DPZ

14,40

365

373

864

43%

Attestatie de vita

DPZ

12,80

Gedragsverklaring *

DPZ

41,35

Rijbewijs*

DPZ

38,80

1.066

1.245

1.252

99%

Vermissing rijbewijs

DPZ

37,85

Huwelijken/Partnerschapsregistratie

DPZ

diverse

1.001

918

4.342

21%

Uittreksel burgelijke stand *

DPZ

12,80

Verklaring huwelijksbevoegdheid

DPZ

22,80

Verlof eerder/later begraven )*

DPZ

79,25

Naturalisaties*

DPZ

diversen

308

293

1.928

15%

Totaal

6.447

6.688

18.833

36%

)* De hoogte van het tarief is niet (volledig) beïnvloedbaar door de gemeente

Programma 4. Openbare orde en Veiligheid

Publiekrechtelijk

Diverse leges OOV

BSD

diverse

800

1.067

1.411

76%

Vergunning prostitutieinrichting

BSD

diverse

120

118

119

99%

Totaal

920

1.185

1.530

77,5%

Programma 5. Cultuur en Bibliotheek

Publiekrechtelijk

26.700

6,6%

Basisabonnement

DPZ

31,20

1.046

974

#DEEL/0!

Leengeld cd-roms

DPZ

1,00

4

2

#DEEL/0!

Leengeld compact-discs

DPZ

1,00

46

10

#DEEL/0!

Leengeld avm

DPZ

1,00

10

4

#DEEL/0!

Leengeld DVD

DPZ

1,50

97

63

#DEEL/0!

Boetegeld

DPZ

0,15

493

470

#DEEL/0!

Overige inkomsten gebruikers

DPZ

94

251

#DEEL/0!

Totaal

1.790

1.774

26.700

6,6%

Programma 8. Zorg en Welzijn

Publiekrechtelijk

Vaccinaties

OCW

Diversen

1.560

1.763

1.881

94%

Totaal

1.560

1.763

1.881

93,7%

Programma 10. Ontwikkeling Buitenruimte

Publiekrechtelijk

Afvalstoffenheffing (huisvuil)

DPZ

tarief 1-pers. huishouding

DPZ

233,88

57.673

58.237

54.192

107%

tarief 2 pers. huishouding

DPZ

262,92

#DEEL/0!

tarief 3+ pers. huishouding

DPZ

287,64

#DEEL/0!

Begraafrechten

DSB

Diversen

2.119

2.305

2.679

86%

Subtotaal

59.792

60.542

56.871

106,5%

Privaatrechtelijk

Verhuur volkstuinen

CVDH

diversen

451

451

82

550,0%

Subtotaal

451

451

82

0,0%

Publiekrechtelijk

Binnenhavenbelasting

DSB

Diversen

105

138

122

113%

Rioolrecht, grootafvoer

DPZ

Diversen

36.697

36.686

34.159

107%

Rioolrecht, eigenaren

DPZ

135,37

#DEEL/0!

Subtotaal

36.802

36.824

34.281

0,0%

Publiekrechtelijk

Marktgelden-warenmarkten

DSB

Diversen

4.137

4.060

4.829

84%

Subtotaal

4.137

4.060

4.829

84,1%

Totaal

101.182

101.877

96.063

106,1%

Omschrijving tarief

Dienst

Tarief 2016
(in €)

Begrote opbrengst
(x € 1.000)

Gerealiseerde opbrengst
(x € 1.000)

Toegerekende lasten
(x € 1.000)

Kosten-dekkendheid (in %)

Programma 11. Economie, Internationale stad en Binnenstad

Privaatrechtelijk

Zeehavenheffing

DSB

Diversen

716

754

2.957

25%

Totaal

716

754

2.957

25,5%

Programma 12. Sport

Publiekrechtelijk

Zwembaden

OCW

diversen

4.477

4.366

10.987

40%

Sporthallen

OCW

diversen

1.597

1.742

5.300

33%

Sportterreinen

OCW

diversen

1.443

1.686

11.859

14%

Totaal

7.517

7.794

28.146

27,7%

Programma 13. Verkeer en Milieu

Publiekrechtelijk

Parkeren op straat

DSB

Diversen

44.089

46.968

31.476

149%

Parkeerbelasting (vergunningen en naheffing)

DSB

#DEEL/0!

Totaal

44.089

46.968

31.476

0,0%

Programma 15. Stadsontwikkeling

Publiekrechtelijk

Leges "Bouwen" (dit betreft de behandeling van de aanvragen en controle op de uitvoering)

DSO

wabo legesverordening

17.028

22.928

16.903

136%

Opbrengst Precario

DSO

precario verordening

284

288

372

77%

Privaatrechtelijk

Uitvoering aanschrijving van gemeentewege (incl.opslag)

DSO

tarief DSO

832

437

2.675

16%

Totaal

18.144

23.653

19.950

118,6%

Programma 16. Financiën

Publiekrechtelijk

OZB gebruikers

DPZ

0,2063

22.738

22.410

OZB eigenaren woningen

DPZ

0,0677

61.617

61.276

NB

NVT

OZB eigenaren niet-woningen

DPZ

0,2445

Toeristenbelasting

DPZ

div

6.516

7.064

Hondenbelasting

DPZ

div

1.950

1.979

Precariobelasting

DPZ

div

16.305

16.472

Totaal

109.126

109.201

0

Totaal generaal

291.491

301.657

227.536