(bedragen x €1.000,-)

Programma

Rekening
2016

Begroting
2016

Resultaat
2016

Rekening
2015

01 - Gemeenteraad

Lasten

7.723

8.002

279

V

7.064

Baten

1

0

1

V

12

Saldo exclusief reserves

7.722

N

8.002

N

280

V

7.051

N

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

0

0

0

-

0

Saldo inclusief reserves

7.722

N

8.002

N

280

V

7.051

N

02 - College en Bestuur

Lasten

45.837

45.249

588

N

43.821

Baten

607

0

607

V

2.579

Saldo exclusief reserves

45.230

N

45.249

N

19

V

41.242

N

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

0

0

0

-

0

Saldo inclusief reserves

45.230

N

45.249

N

19

V

41.242

N

03 - Wijkaanpak en dienstverlening

Lasten

46.882

48.910

2.027

V

70.879

Baten

14.118

13.316

802

V

13.475

Saldo exclusief reserves

32.764

N

35.593

N

2.829

V

57.404

N

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

730

730

0

-

1.904

Saldo inclusief reserves

32.034

N

34.863

N

2.829

V

55.500

N

04 - Openbare orde en Veiligheid

Lasten

61.045

61.054

9

V

56.069

Baten

1.942

920

1.022

V

3.545

Saldo exclusief reserves

59.103

N

60.134

N

1.031

V

52.524

N

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

0

0

0

-

0

Saldo inclusief reserves

59.103

N

60.134

N

1.031

V

52.524

N

05 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg

Lasten

111.182

112.002

821

V

111.450

Baten

8.668

8.804

136

N

8.532

Saldo exclusief reserves

102.514

N

103.198

N

684

V

102.918

N

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

0

0

0

-

0

Saldo inclusief reserves

102.514

N

103.198

N

684

V

102.918

N

06 - Onderwijs

Lasten

150.336

156.719

6.383

V

151.937

Baten

51.781

53.969

2.188

N

57.846

Saldo exclusief reserves

98.555

N

102.750

N

4.195

V

94.091

N

Dotaties

1.000

1.000

0

-

4.800

Onttrekkingen

6.311

5.901

410

V

2.233

Saldo inclusief reserves

93.244

N

97.849

N

4.605

V

96.658

N

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

Lasten

657.868

641.780

16.089

N

647.523

Baten

392.103

394.498

2.395

N

421.512

Saldo exclusief reserves

265.766

N

247.282

N

18.484

N

226.011

N

Dotaties

23

23

0

-

6.567

Onttrekkingen

4.533

7.534

3.001

N

3.122

Saldo inclusief reserves

261.257

N

239.772

N

21.485

N

229.456

N

08 - Zorg en Welzijn

Lasten

334.596

350.239

15.643

V

355.406

Baten

45.074

41.801

3.273

V

44.404

Saldo exclusief reserves

289.522

N

308.438

N

18.916

V

311.002

N

Dotaties

0

0

0

-

212

Onttrekkingen

5.870

7.870

2.000

N

757

Saldo inclusief reserves

283.652

N

300.568

N

16.916

V

310.456

N

09 - Jeugd

Lasten

148.716

160.604

11.888

V

152.789

Baten

2.385

2.003

382

V

2.579

Saldo exclusief reserves

146.331

N

158.601

N

12.270

V

150.210

N

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

3.267

3.267

0

-

-1

Saldo inclusief reserves

143.064

N

155.334

N

12.270

V

150.211

N

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

Lasten

221.293

219.641

1.652

N

234.895

Baten

117.501

114.651

2.850

V

113.519

Saldo exclusief reserves

103.792

N

104.990

N

1.198

V

121.376

N

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

2.537

2.976

439

N

5.759

Saldo inclusief reserves

101.255

N

102.014

N

759

V

115.617

N

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

Lasten

88.678

79.641

9.037

N

54.346

Baten

23.058

18.833

4.225

V

6.807

Saldo exclusief reserves

65.620

N

60.808

N

4.812

N

47.539

N

Dotaties

0

0

0

-

35.275

Onttrekkingen

25.307

19.816

5.491

V

18.332

Saldo inclusief reserves

40.313

N

40.993

N

679

V

64.483

N

12 - Sport

Lasten

60.012

63.309

3.297

V

59.723

Baten

8.943

8.667

276

V

8.635

Saldo exclusief reserves

51.068

N

54.642

N

3.574

V

51.088

N

Dotaties

0

0

0

-

1.400

Onttrekkingen

0

1.005

1.005

N

111

Saldo inclusief reserves

51.068

N

53.637

N

2.569

V

52.377

N

13 - Verkeer en Milieu

Lasten

92.609

97.492

4.884

V

88.880

Baten

48.079

48.587

508

N

48.334

Saldo exclusief reserves

44.529

N

48.905

N

4.376

V

40.546

N

Dotaties

4.443

4.443

0

-

10.365

Onttrekkingen

17.577

19.567

1.990

N

13.381

Saldo inclusief reserves

31.395

N

33.781

N

2.385

V

37.530

N

14 - Wonen en Duurzaamheid

Lasten

28.688

36.761

8.073

V

30.155

Baten

2.728

3.637

908

N

5.589

Saldo exclusief reserves

25.959

N

33.124

N

7.165

V

24.566

N

Dotaties

5.437

5.453

16

V

1.687

Onttrekkingen

2.109

4.165

2.056

N

8.155

Saldo inclusief reserves

29.287

N

34.412

N

5.125

V

18.098

N

15 - Stadsontwikkeling

Lasten

181.898

172.985

8.913

N

168.105

Baten

118.259

155.650

37.391

N

124.345

Saldo exclusief reserves

63.639

N

17.335

N

46.304

N

43.760

N

Dotaties

13.127

14.940

1.813

V

27.974

Onttrekkingen

61.441

49.676

11.765

V

50.679

Saldo inclusief reserves

15.324

N

17.401

V

32.725

N

21.054

N

16 - Financiën

Lasten

54.204

68.304

14.099

V

67.365

Baten

1.415.494

1.411.763

3.731

V

1.378.773

Saldo exclusief reserves

1.361.290

V

1.343.459

V

17.830

V

1.311.408

V

Dotaties

8.916

8.916

0

-

7.207

Onttrekkingen

43.945

42.127

1.818

V

30.561

Saldo inclusief reserves

1.396.319

V

1.376.670

V

19.649

V

1.334.762

V

17 - Overige beleidsvoornemens

Lasten

4.089

7.409

3.319

V

3.392

Baten

0

0

0

-

668

Saldo exclusief reserves

4.089

N

7.409

N

3.319

V

2.724

N

Dotaties

194.526

234.495

39.969

V

128.539

Onttrekkingen

232.437

230.969

1.468

V

193.515

Saldo inclusief reserves

33.821

V

10.935

N

44.756

V

62.252

V

18 - Interne dienstverlening

Lasten

2.567

642

1.925

N

9.858

Baten

1.635

4.363

2.728

N

4.874

Saldo exclusief reserves

931

N

3.721

V

4.652

N

4.985

N

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

3.097

3.097

0

-

755

Saldo inclusief reserves

2.166

V

6.818

V

4.652

N

4.230

N

19 - Stadsdelen en wijken

Lasten

82.833

81.549

1.284

N

0

Baten

4.108

1.401

2.707

V

0

Saldo exclusief reserves

78.725

N

80.148

N

1.423

V

0

-

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

0

0

0

-

0

Saldo inclusief reserves

78.725

N

80.148

N

1.423

V

0

-

TOTAAL GENERAAL voor consolidatie-eliminatie

Lasten

2.381.055

2.412.291

31.236

V

2.313.657

Baten

2.256.484

2.282.862

26.378

N

2.246.028

Saldo exclusief reserves

124.571

N

129.429

N

4.858

V

67.629

N

Dotaties

227.473

269.272

41.799

V

224.025

Onttrekkingen

409.160

398.700

10.460

V

329.263

Saldo inclusief reserves

57.118

V

0

N

57.118

V

37.608

V

Consolidatie-eliminatie

Lasten

-60.428

-60.271

157

V

-64.247

Baten

-60.428

-60.271

157

N

-64.247

Saldo exclusief reserves

0

-

0

-

0

-

0

-

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

0

0

0

-

0

Saldo inclusief reserves

0

-

0

-

0

-

0

-

TOTAAL GENERAAL na consolidatie-eliminatie

Lasten

2.320.627

2.352.020

31.393

V

2.249.410

Baten

2.196.056

2.222.591

26.535

N

2.181.781

Saldo exclusief reserves

124.571

N

129.429

N

4.858

V

67.629

N

Dotaties

227.473

269.272

41.799

V

224.025

Onttrekkingen

409.160

398.700

10.460

V

329.263

Saldo inclusief reserves

57.118

V

0

N

57.118

V

37.608

V