Stadsdelen

Product - Lasten

Loosduinen

Escamp

Segbroek

Scheveningen

Product - Lasten

Centrum

Laak

Haagse Hout

Leidschenveen-Ypenburg

Stadsdelen algemeen *

Begroting

Realisatie

Uitputting

Begroting

Realisatie

Uitputting

Begroting

Realisatie

Uitputting

Begroting

Realisatie

Uitputting

Begroting

Realisatie

Uitputting

Begroting

Realisatie

Uitputting

Begroting

Realisatie

Uitputting

Begroting

Realisatie

Uitputting

Begroting

Realisatie

Uitputting

Stadsdelen

1.290.384

1.447.140

-156.756

1.953.367

2.235.164

-281.797

1.220.572

1.323.188

-102.616

1.443.466

1.534.313

-90.847

Stadsdelen

2.048.147

2.246.966

-198.819

1.208.318

1.295.033

-86.715

1.184.909

1.328.287

-143.378

1.326.215

1.303.641

22.574

4.317.012

4.013.913

303.099

Bestrijding onveiligheid Deco (S)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestrijding onveiligheid Deco (S)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

475.000

401.962

73.038

Onderhoud wegen/straten/pleinen (S)

157.000

231.111

-74.111

273.000

206.328

66.672

145.000

137.378

7.622

414.000

479.798

-65.798

Onderhoud wegen/straten/pleinen (S)

1.066.000

1.070.358

-4.358

140.000

143.909

-3.909

521.000

482.642

38.358

171.000

293.673

-122.673

3.078.000

3.010.475

67.525

Aanleg wegen, straten en pleinen (S)

28.000

22.121

5.879

41.000

40.239

761

28.000

32.147

-4.147

40.000

44.396

-4.396

Aanleg wegen, straten en pleinen (S)

40.000

48.551

-8.551

22.000

6.370

15.630

28.000

24.700

3.300

22.000

22.000

-

12.000

-

12.000

Straatreiniging (S)

61.000

64.221

-3.221

34.000

24.069

9.931

17.000

-29.994

46.994

21.000

29.343

-8.343

Straatreiniging (S)

85.000

42.583

42.417

70.000

33.962

36.038

336.000

337.968

-1.968

21.000

-4.010

25.010

229.000

303.940

-74.940

Verkeersmanagement (S)

36.000

121.335

-85.335

53.000

144.253

-91.253

33.000

99.298

-66.298

214.000

201.422

12.578

Verkeersmanagement (S)

88.000

179.374

-91.374

23.000

53.000

-30.000

40.000

43.587

-3.587

58.000

113.394

-55.394

-

-

-

Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels (S)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels (S)

-

-

-

-

-

-

62.000

5.088

56.912

-

-

-

-

-

-

Gebruik openbare ruimte (S)

25.000

10.681

14.319

12.000

4.243

7.757

7.000

4.244

2.756

49.000

48.640

360

Gebruik openbare ruimte (S)

55.000

12.539

42.461

6.000

3.146

2.854

7.000

20.884

-13.884

5.000

872

4.128

32.000

12.248

19.752

Wijkaanpak (S)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wijkaanpak (S)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.230.000

3.974.895

255.105

Grachten en vaarten (S)

17.000

17.000

-

119.000

121.233

-2.233

2.000

2.000

-

17.000

17.000

-

Grachten en vaarten (S)

-

-

-

3.000

3.000

-

29.000

29.000

-

10.000

10.000

-

-

-

-

Waterkering (S)

56.000

56.000

-

-

-

-

-

-

-

86.000

91.203

-5.203

Waterkering (S)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Openbaar groen (S)

1.751.000

1.777.164

-26.164

2.938.000

2.960.386

-22.386

1.009.000

1.036.947

-27.947

1.267.000

1.283.784

-16.784

Openbaar groen (S)

1.341.000

1.440.539

-99.539

456.000

457.851

-1.851

1.647.000

1.700.855

-53.855

1.988.000

1.999.914

-11.914

1.972.000

1.767.065

204.935

Speelvoorzieningen (S)

331.000

267.431

63.569

465.000

472.762

-7.762

279.000

389.069

-110.069

257.000

367.530

-110.530

Speelvoorzieningen (S)

527.000

556.367

-29.367

168.000

118.456

49.544

257.000

289.318

-32.318

501.000

514.194

-13.194

1.765.000

1.589.266

175.734

Recreatieve voorzieningen (S)

316.000

455.923

-139.923

29.000

29.000

-

-

-

-

456.000

437.388

18.612

Recreatieve voorzieningen (S)

-

-

-

-

-

-

182.000

181.217

783

-

-

-

-

-

-

Buurthuis van de Toekomst (S)

1.209.449

1.209.449

-

2.468.676

2.468.676

-

1.324.141

1.324.141

-

1.409.395

1.409.395

-

Buurthuis van de Toekomst (S)

5.655.312

5.655.312

-

2.199.711

2.199.711

-

1.065.563

1.065.563

-

1.593.451

1.593.451

-

95.702

-

95.702

Buurthuis van de Toekomst (CVDH)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buurthuis van de Toekomst (CVDH)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

869.960

-869.960

Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S)

648.824

684.722

-35.898

1.915.812

1.741.085

174.727

947.981

830.277

117.704

788.989

917.629

-128.640

Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S)

1.783.496

1.775.196

8.300

701.351

684.347

17.004

656.082

663.209

-7.127

611.122

598.074

13.048

109.000

-49.539

158.539

Vrijwilligerswerk (S)

5.000

5.000

-

15.000

15.000

-

-

-

-

5.000

5.000

-

Vrijwilligerswerk (S)

20.000

20.000

-

5.000

5.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Preventief Jeugdbeleid (S)

459.052

459.052

-

1.552.282

1.552.282

-

594.581

594.581

-

826.198

826.198

-

Preventief Jeugdbeleid (S)

1.236.632

1.236.632

-

578.569

578.569

-

496.874

496.874

-

74.731

74.731

-

29.681

727

28.954

Wijkleefbaarheid (S)

45.000

44.929

71

125.000

129.041

-4.041

71.000

69.208

1.792

39.000

40.882

-1.882

Wijkleefbaarheid (S)

57.000

44.017

12.983

57.000

55.469

1.531

82.000

71.520

10.480

33.000

28.449

4.551

-

-

-

Graffitibestrijding (S)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Graffitibestrijding (S)

-

-

-

-

-

-

704.223

632.677

71.546

-

-

-

-

-

-

Bewonersinitiatieven duurzaamheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bewonersinitiatieven duurzaamheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

410.000

486.448

-76.448

Totaal Lasten

6.435.709

6.873.280

-437.571

11.994.137

12.143.762

-149.625

5.678.275

5.812.484

-134.209

7.333.048

7.733.921

-400.873

Totaal Lasten

14.002.587

14.328.434

-325.847

5.637.949

5.637.823

126

7.298.651

7.373.388

-74.737

6.414.519

6.548.383

-133.864

16.754.395

16.381.360

373.035

Product - Baten

Loosduinen

Escamp

Segbroek

Scheveningen

Product - Baten

Centrum

Laak

Haagse Hout

Leidschenveen-Ypenburg

Stadsdelen algemeen *

Begroting

Realisatie

Uitputting

Begroting

Realisatie

Uitputting

Begroting

Realisatie

Uitputting

Begroting

Realisatie

Uitputting

Begroting

Realisatie

Uitputting

Begroting

Realisatie

Uitputting

Begroting

Realisatie

Uitputting

Begroting

Realisatie

Uitputting

Begroting

Realisatie

Uitputting

Onderhoud wegen/straten/pleinen (S)

18.000

15.056

-2.944

23.000

62.414

39.414

18.000

99.136

81.136

23.000

99.837

76.837

Onderhoud wegen/straten/pleinen (S)

23.000

98.827

75.827

18.000

21.040

3.040

23.000

48.288

25.288

4.000

134.860

130.860

-

295.394

295.394

Gebruik openbare ruimte (S)

7.000

35.877

28.877

185.000

114.690

-70.310

89.000

60.934

-28.066

112.000

118.154

6.154

Gebruik openbare ruimte (S)

299.000

552.993

253.993

90.000

51.964

-38.036

134.000

108.003

-25.997

-

3.531

3.531

-

-

-

Openbaar groen (S)

28.000

14.121

-13.879

10.000

4.257

-5.743

1.000

28.868

27.868

13.000

1.163

-11.837

Openbaar groen (S)

1.000

1.393

393

-

-

-

19.000

4.521

-14.479

-

20.015

20.015

-

-

-

Baten precariobelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Baten precariobelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

263.000

255.416

-7.584

Straatreiniging

-

33.058

33.058

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Straatreiniging

-

-

-

-

-

-

-

4.100

4.100

-

-

-

-

-

-

Recreatieve voorzieningen

-

181.526

181.526

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recreatieve voorzieningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buurthuis van de Toekomst (CVDH)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buurthuis van de Toekomst (CVDH)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.286.004

1.286.004

Leefbaarheid en bewonersparticipatie

-

2.529

2.529

-

2.500

2.500

-

-

-

-

125.000

125.000

Leefbaarheid en bewonersparticipatie

-

8.783

8.783

-

-

-

-

250

250

-

-

-

-

-

-

Wijkleefbaarheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wijkleefbaarheid

-

-

-

-

-

-

-

2.500

2.500

-

-

-

-

-

-

Bewonersinitiatieven duurzaamheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bewonersinitiatieven duurzaamheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146.239

146.239

Bestrijding onveiligheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestrijding onveiligheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.500

64.500

Totaal Baten

53.000

282.167

229.167

218.000

183.861

-34.139

108.000

188.938

80.938

148.000

344.154

196.154

Totaal Baten

323.000

661.996

338.996

108.000

73.004

-34.996

176.000

167.662

-8.338

4.000

158.406

154.406

263.000

2.047.553

1.784.553

Conform afdoening motie inzichtelijkheid besteding programma 19 (RIS 293509) wordt inzicht geboden in de besteding naar stadsdeel en beleidsterrein.
Voor toelichting op de uitkomsten op beleidsterrein/productniveau wordt verwezen naar de programmaverantwoording van programma 19.

* waar uitsplitsing naar stadsdelen niet mogelijk is, wordt dit opgenomen onder stadsdelen algemeen