Inleiding

In 2014 zijn nieuwe spelregels voor financieel beleid en beheer vastgesteld waarbij programmasturing centraal staat. Onderdeel van deze sturingsfilosofie is dat goed inzicht wordt gegeven in belangrijke projecten en processen die de gemeente voert. In dit hoofdstuk wordt over de uitvoering van de grootste projecten van de gemeente gerapporteerd. Allereerst wordt in paragraaf 4.1 informatie gegeven over de projectverantwoording in de programmarekening. Paragraaf 4.2 geeft een samenvatting van de ontwikkelingen op de grootste projecten van de gemeente. In paragraaf 4.3 staat de financiële ontwikkeling van investeringsprojecten (MIP) centraal. Het hoofdstuk sluit af met uitputting op de Reserve Grote Projecten in 2016.