In het spoorboekje Continuous Monitoring en Continuous Auditing (CM-CA) is de Rekeningencommissie meegenomen in de ontwikkeling naar een nieuwe methodiek van CM-CA. In de afgelopen jaren is samen met de Rekeningencommissie al een aantal instrumenten ontwikkeld die hebben bijgedragen aan frequentere monitoring en auditing. Deze instrumenten zijn mede basis voor de doorontwikkeling van CM-CA. Een van deze instrumenten is de hard closures.

In 2016 voerde de gemeente zoals gewoonlijk twee hard closures uit. De doelstelling van de hard closures is vast te stellen of de gemeentelijke administratie bij is. Door dit twee keer per jaar te doen is vroegtijdig duidelijk of en waar mogelijke knelpunten in het jaarrekeningtraject ontstaan. Op deze manier kunnen tijdig maatregelen worden genomen om de knelpunten te voorkomen. Uit de hard closures bleek dat de administratie van de gemeente generiek op orde is. De gemeente werkt nu een aantal jaren met het instrument hard closure. Als instrument heeft de hard closure zijn waarde bewezen, maar de toegevoegde waarde ervan neemt af.

De methodiek voor CM-CA zal bij de dienst SZW worden doorontwikkeld. Dit sluit aan bij de noodzaak om de processen, mede door de drie decentralisaties, te herzien. Bovendien is van oudsher de interne audit voor bijstandsverlening het meest ontwikkeld. Beide elementen samen zorgen ervoor dat hierdoor het snelst een bruikbare methodiek kan worden ontwikkeld die als gemeentebrede blauwdruk voor CM-CA kan dienen. Het streven is deze blauwdruk in de zomer van 2017 gereed te hebben. Hiermee wordt dan optimaal aangesloten op het traject van de bundeling van de bedrijfsvoering waarmee er een waarborg