In 2016 zijn in totaal drie projecten en vier processen geaudit. De processen en projecten betroffen:

Onderwerp

Proces/Project

Terugvordering bijstand

Proces

Contractbeheer

Proces

Bescherming persoonsgegevens WMO

Proces

Harnaschpolder (=verbonden partij)

Project

Verkiezingen

Proces

Vervanging mailservers

Project

Haags Startstation Erasmuslijn

Project