Het instrument van processen en projecten is sinds 2015 nieuw . De aanleiding om dit instrument in te stellen, zijn recente en lopende veranderingen zoals de afschaffing van de dienstjaarrekeningen, de inzet op programmasturing en de bundeling van de bedrijfsvoering. Met het afschaffen van de dienstjaarrekeningen eind 2014 ontstond de behoefte bij de commissie om vanaf 2015 het financieel beheer langs een aantal processen en projecten verspreid over het jaar onder de loep te nemen. Hiermee zou de werklast beter over het jaar verspreid zijn en komt informatie eerder beschikbaar dan bij een jaarrekening, waardoor de controlerende functie van de raad wordt versterkt.

Het nieuwe instrument van processen en projecten is de werkwijze geëvalueerd door de Rekeningencommissie in december 2016. De conclusie hiervan is dat de commissie wil dat de scope en focus van de verantwoording en audits nadrukkelijker aansluiten op de wensen en behoeften vanuit de commissie. Hiertoe komt een nieuwe opdrachtverstrekking.

Met de bundeling van de bedrijfsvoering wordt de AO/IC functie (administratieve organisatie en interne controle) bij elkaar gebracht. Dit biedt de mogelijkheid om de effectiviteit en efficiency hiervan gemeentebreed te vergroten. Ook zal in dit kader de control-functie als onderdeel van de planning & controlcyclus worden geactualiseerd.