(bedragen x €1.000)

Aanleg wegen, straten en pleinen

 • Begroot € 22.849
 • Rekening € 21.720
 • Resultaat € 1.129

Aanleg wegen, straten en pleinen (CVDH)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Aanleg wegen, straten en pleinen (S)

 • Begroot € 261
 • Rekening € 241
 • Resultaat € 20

Accommodaties voor kunstbeoefening

 • Begroot € 13.264
 • Rekening € 13.169
 • Resultaat € 95

Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)

 • Begroot € 11.425
 • Rekening € 11.344
 • Resultaat € 81

Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid

 • Begroot € 25.704
 • Rekening € 24.592
 • Resultaat € 1.112

Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid (CVDH)

 • Begroot € 922
 • Rekening € 649
 • Resultaat € 273

Activafinanciering

 • Begroot € 8.167
 • Rekening € 8.167
 • Resultaat € 0

Advies, informatie en sociaal juridische diensten

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Advies, informatie en sociaal juridische diensten

 • Begroot € 9.971
 • Rekening € 9.294
 • Resultaat € 677

Afvalverwijdering

 • Begroot € 58.076
 • Rekening € 58.677
 • Resultaat € -601

Afvalverwijdering (CVDH)

 • Begroot € -7
 • Rekening € -9
 • Resultaat € 2

Algemene baten en lasten (DSB)

 • Begroot € 204
 • Rekening € 844
 • Resultaat € -640

Algemene begraafplaatsen

 • Begroot € 2.387
 • Rekening € 3.921
 • Resultaat € -1.534

Algemene begraafplaatsen (CVDH)

 • Begroot € 2
 • Rekening € 5
 • Resultaat € -3

Algemene uitkering gemeentefonds (CTR)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Algemene voorziening Ketenpartners CJG

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Amateur kunst

 • Begroot € 2.609
 • Rekening € 2.613
 • Resultaat € -4

Ambulancevervoer (CVDH)

 • Begroot € 297
 • Rekening € 297
 • Resultaat € 0

Ambulancezorg

 • Begroot € 11.926
 • Rekening € 11.938
 • Resultaat € -12

Ambulante Jeugdhulp

 • Begroot € 65.862
 • Rekening € 71.636
 • Resultaat € -5.774

Apparaatskosten college van B&W

 • Begroot € 2.667
 • Rekening € 2.473
 • Resultaat € 194

Apparaatskosten Gemeenteraad

 • Begroot € 2.993
 • Rekening € 2.919
 • Resultaat € 74

Archeologie

 • Begroot € 1.644
 • Rekening € 1.550
 • Resultaat € 94

Asielzoekers en vluchtelingenbeleid

 • Begroot € 1.793
 • Rekening € 1.894
 • Resultaat € -102

Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

 • Begroot € 14.029
 • Rekening € 13.770
 • Resultaat € 259

Basiswerkplekken

 • Begroot € -280
 • Rekening € 4.365
 • Resultaat € -4.645

Basiswerkplekken primair proces (CVDH)

 • Begroot € 36
 • Rekening € 444
 • Resultaat € -408

Baten Afvalstoffenheffing

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Baten begraafplaatsrechten

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Baten hondenbelasting

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Baten marktgelden

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Baten omgevingsvergunningen

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Baten onroerende zaakbelasting eigenaren

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Baten onroerende zaakbelasting eigenaren woningen

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Baten onroerende zaakbelasting gebruikers

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Baten parkeerbelasting

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Baten precariobelasting

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Baten precariobelasting (DSB)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Baten precariobelasting (DSO)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Baten precariobelasting (S)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Baten rioolrechten

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Baten rioolrechten

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Baten secretarieleges

 • Begroot € 4.982
 • Rekening € 5.005
 • Resultaat € -23

Baten toeristenbelasting

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Beeldende kunst

 • Begroot € 3.269
 • Rekening € 3.060
 • Resultaat € 209

Beeldende kunst (CVDH)

 • Begroot € 431
 • Rekening € 419
 • Resultaat € 12

Beheer bedrijfspanden

 • Begroot € 4.786
 • Rekening € 3.941
 • Resultaat € 845

Beheer bedrijfspanden (CVDH)

 • Begroot € 6.967
 • Rekening € 14.511
 • Resultaat € -7.544

Beheer en exploitatie CJG

 • Begroot € 8.110
 • Rekening € 7.924
 • Resultaat € 186

Beheer woonpanden

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Beheer woonpanden (CVDH)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Beleggingen

 • Begroot € 2.594
 • Rekening € 2.797
 • Resultaat € -203

Beleid voor mensen met een beperking

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Beschermd wonen

 • Begroot € 5.087
 • Rekening € 5.123
 • Resultaat € -36

Beschermd wonen (Decentralisatie WMO)

 • Begroot € 75.359
 • Rekening € 74.801
 • Resultaat € 558

Beschermd wonen, indicatie GGZ C pgb aanvragen

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Bestemmingsplannen

 • Begroot € 3.193
 • Rekening € 2.666
 • Resultaat € 528

Bestrijding geluidshinder

 • Begroot € 152
 • Rekening € 149
 • Resultaat € 3

Bestrijding Onveiligheid

 • Begroot € 19.700
 • Rekening € 21.432
 • Resultaat € -1.732

Bestrijding onveiligheid Deco

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Bestrijding onveiligheid Deco (S)

 • Begroot € 475
 • Rekening € 402
 • Resultaat € 73

Bestuurlijke samenwerking

 • Begroot € 2.383
 • Rekening € 2.503
 • Resultaat € -120

Bestuursondersteuning en bestuursadvisering College van B&W

 • Begroot € 6.235
 • Rekening € 6.325
 • Resultaat € -90

Bestuursondersteuning Gemeenteraad

 • Begroot € 2.278
 • Rekening € 1.995
 • Resultaat € 283

Bewonersinitiatieven duurzaamheid

 • Begroot € 410
 • Rekening € 486
 • Resultaat € -76

Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie

 • Begroot € 8.339
 • Rekening € 8.227
 • Resultaat € 112

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

 • Begroot € 412.498
 • Rekening € 433.309
 • Resultaat € -20.811

Bijz. voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs (CVDH)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Bijzonder basisonderwijs (CVDH)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Bijzonder voorgezet onderwijs (CVDH)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Bijzondere hulpverlening huisvesting

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Bijzondere hulpverlening huisvesting

 • Begroot € 215
 • Rekening € 142
 • Resultaat € 72

Binnenhavens

 • Begroot € 165
 • Rekening € 122
 • Resultaat € 43

Bodembescherming en bodemsanering

 • Begroot € 2.027
 • Rekening € 1.821
 • Resultaat € 206

Bouw-, woning- en welstandstoezicht

 • Begroot € 8.652
 • Rekening € 7.642
 • Resultaat € 1.010

Bouwgrondexploitaties

 • Begroot € 88.464
 • Rekening € 88.913
 • Resultaat € -450

Bouwgrondexploitaties (CVDH)

 • Begroot € 1.509
 • Rekening € 1.830
 • Resultaat € -321

Brandweer en rampenbestrijding

 • Begroot € 40.512
 • Rekening € 38.771
 • Resultaat € 1.741

Burgerparticipatie krachtwijken

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Burgerzaken

 • Begroot € 33.414
 • Rekening € 32.840
 • Resultaat € 573

Buurthuis van de Toekomst

 • Begroot € 8.471
 • Rekening € 6.871
 • Resultaat € 1.600

Buurthuis van de toekomst (Decentralisatie WMO)

 • Begroot € 5.725
 • Rekening € 5.725
 • Resultaat € 0

Buurthuis van de Toekomst (S)

 • Begroot € 17.021
 • Rekening € 16.926
 • Resultaat € 96

Centra voor Jeugd en gezin 3DI

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Citymarketing

 • Begroot € 1.316
 • Rekening € 1.497
 • Resultaat € -181

College van BenW

 • Begroot € 1.639
 • Rekening € 1.664
 • Resultaat € -25

Compensatieregeling startende ondernemers

 • Begroot € 450
 • Rekening € 377
 • Resultaat € 73

Concernfunctie Financiën

 • Begroot € 11.773
 • Rekening € 11.572
 • Resultaat € 201

Concernfunctie Juridische zaken

 • Begroot € 1.146
 • Rekening € 1.088
 • Resultaat € 58

Concernfunctie POI en Communicatie

 • Begroot € 19.110
 • Rekening € 19.945
 • Resultaat € -835

Coördinatie Krachtwijken

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Dienstenbibliotheek

 • Begroot € 296
 • Rekening € 266
 • Resultaat € 30

Dierenbescherming

 • Begroot € 654
 • Rekening € 668
 • Resultaat € -14

Duurzaamheid (CVDH)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Duurzaamheid (DSB)

 • Begroot € 2.566
 • Rekening € 2.480
 • Resultaat € 86

Economisch beleid

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Economisch beleid (CVDH)

 • Begroot € 734
 • Rekening € 872
 • Resultaat € -138

Eenmalige rijksuitkeringen voor minima

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Eigen bijdragen algemene voorzieningen Jeugdhulp (Decentralisatie Jeugd)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Eigen bijdragen beschermd wonen

 • Begroot € -3.419
 • Rekening € -6.094
 • Resultaat € 2.675

Eigen bijdragen beschermd wonen (SZW)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 6.094
 • Resultaat € -6.094

Eigen bijdragen WMO (Decentralisatie WMO)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Emancipatie

 • Begroot € 1.350
 • Rekening € 1.439
 • Resultaat € -89

Erfpacht

 • Begroot € 9.901
 • Rekening € 11.194
 • Resultaat € -1.293

Erfpacht (CVDH)

 • Begroot € 18
 • Rekening € 18
 • Resultaat € 0

Expertise welzijn

 • Begroot € 2.439
 • Rekening € 2.324
 • Resultaat € 115

Film, video en letterkunde

 • Begroot € 1.773
 • Rekening € 1.770
 • Resultaat € 3

Financiele hulpverlening

 • Begroot € 6.960
 • Rekening € 6.338
 • Resultaat € 621

Fonds economische Structuurversterking

 • Begroot € 5.370
 • Rekening € 4.917
 • Resultaat € 454

Forensische geneeskunde ihkv wet op de lijkbezorging

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Gebruik openbare ruimte

 • Begroot € 2.815
 • Rekening € 3.016
 • Resultaat € -201

Gebruik openbare ruimte (CVDH)

 • Begroot € 140
 • Rekening € 202
 • Resultaat € -62

Gebruik openbare ruimte (S)

 • Begroot € 198
 • Rekening € 117
 • Resultaat € 81

Geëscaleerde zorg 18-

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Geldlening GrondexploitatieMij Vroondaal CV

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Geldlening Jacobusstichting

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Geldlening Mussen stg Haagse Jeugd Clubhuizen

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Geldlening st. Het Rijnlands Lyceum

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Geldlening Starterspanden Den Haag CV

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Geldleningen en uitzetting korter dan 1 jaar

 • Begroot € 225
 • Rekening € 210
 • Resultaat € 15

Geldleningen en uitzetting langer of gelijk aan 1 jaar

 • Begroot € 48.198
 • Rekening € 35.064
 • Resultaat € 13.135

Gemeente archief

 • Begroot € 6.765
 • Rekening € 6.717
 • Resultaat € 47

Gemeente archief

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Gemeentebrede onderzoeken en ondersteuning

 • Begroot € 697
 • Rekening € 629
 • Resultaat € 68

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

 • Begroot € 65.228
 • Rekening € 67.270
 • Resultaat € -2.041

Gemeenteraad

 • Begroot € 1.606
 • Rekening € 1.642
 • Resultaat € -36

Geweld in afhankelijkheids-relaties

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Gezinsondersteuning

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Gladheidbestrijding

 • Begroot € 1.553
 • Rekening € 1.717
 • Resultaat € -164

Grachten en vaarten

 • Begroot € 6.939
 • Rekening € 7.230
 • Resultaat € -291

Grachten en vaarten (S)

 • Begroot € 197
 • Rekening € 199
 • Resultaat € -2

Graffitibestrijding

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Graffitibestrijding (S)

 • Begroot € 704
 • Rekening € 633
 • Resultaat € 72

Groei aandeel openbaar vervoer

 • Begroot € 5.639
 • Rekening € 3.358
 • Resultaat € 2.281

Groei aandeel openbaar vervoer (CVDH)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Groene sportvelden en terreinen

 • Begroot € 12.003
 • Rekening € 12.033
 • Resultaat € -30

Groene sportvelden en terreinen (CVDH)

 • Begroot € 6.806
 • Rekening € 6.891
 • Resultaat € -85

Grondwater

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Gymnastiek- en schoollokalen

 • Begroot € 52
 • Rekening € 36
 • Resultaat € 16

Herinrichting buitenruimte

 • Begroot € 7.115
 • Rekening € 7.198
 • Resultaat € -83

Herinrichting buitenruimte (DSO)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 1
 • Resultaat € -1

Huiselijk geweld

 • Begroot € 13.435
 • Rekening € 13.366
 • Resultaat € 69

Huiselijk geweld (Decentralisatie WMO)

 • Begroot € 23
 • Rekening € 23
 • Resultaat € 0

Huishoudelijke hulp

 • Begroot € 45.541
 • Rekening € 40.849
 • Resultaat € 4.692

Huishoudelijke hulp (Decentralisatie WMO)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Huisvesting wijkgerichte werkgelegenheidsprojecten (CVDH)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 1
 • Resultaat € -1

Hulp bij het huishouden ouderen en gehandicapten

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten

 • Begroot € 15.816
 • Rekening € 15.712
 • Resultaat € 104

Inburgering

 • Begroot € 1.254
 • Rekening € 1.015
 • Resultaat € 239

Industrieschappen

 • Begroot € 907
 • Rekening € 961
 • Resultaat € -54

Industrieschappen

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Integratie en Burgerschap

 • Begroot € 4.841
 • Rekening € 3.616
 • Resultaat € 1.225

Interculturalisatie en diversiteitsbeleid

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Internationale Stad

 • Begroot € 7.816
 • Rekening € 8.272
 • Resultaat € -456

Interne / Externe leveringen (BSD)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Interne / externe leveringen (DPZ)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Interne / Externe leveringen (GAD)

 • Begroot € 3.924
 • Rekening € 2.713
 • Resultaat € 1.211

Interne/ externe leveringen (DSB)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Interne/ externe leveringen (OCW)

 • Begroot € 387
 • Rekening € 87
 • Resultaat € 300

Jeugbeleid 3DI

 • Begroot € 1.798
 • Rekening € 1.555
 • Resultaat € 243

Jeugd 3D

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Jeugdgezondheidszorg

 • Begroot € 15.307
 • Rekening € 15.656
 • Resultaat € -349

Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Jeugdparticipatie

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Jeugdteams

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Kenniseconomie en innovatie

 • Begroot € 22.104
 • Rekening € 28.051
 • Resultaat € -5.947

Kernregistraties

 • Begroot € 6.579
 • Rekening € 5.519
 • Resultaat € 1.059

Kinderbescherming

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Kinderopvang (CVDH)

 • Begroot € 4.023
 • Rekening € 3.816
 • Resultaat € 207

Kinderopvang OCW

 • Begroot € 1.998
 • Rekening € 1.884
 • Resultaat € 114

Kinderopvang SZW

 • Begroot € 1.936
 • Rekening € 2.086
 • Resultaat € -150

Kredietfaciliteiten GKB

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Kunstzinnige vorming

 • Begroot € 3.055
 • Rekening € 3.025
 • Resultaat € 30

Kunstzinnige vorming (CVDH)

 • Begroot € 314
 • Rekening € 315
 • Resultaat € -1

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

 • Begroot € 7.900
 • Rekening € 7.801
 • Resultaat € 99

Kwijtschelding belastingen

 • Begroot € 150
 • Rekening € 167
 • Resultaat € -17

Kwijtschelding rioolrecht

 • Begroot € 50
 • Rekening € 39
 • Resultaat € 11

Lasten en baten Algemene reserve

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Lasten en baten Programmareserves

 • Begroot € 58
 • Rekening € 58
 • Resultaat € 0

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

 • Begroot € 4.306
 • Rekening € 4.987
 • Resultaat € -681

Lasten omgevingsvergunningen

 • Begroot € 19.973
 • Rekening € 25.814
 • Resultaat € -5.842

Lasten precariobelasting (DSO)

 • Begroot € 373
 • Rekening € 380
 • Resultaat € -7

Leefbaarheid & Bewonersparticipatie 3D

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Leefbaarheid & Bewonersparticipatie 3DI

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Leefbaarheid en bewonersparticipatie

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S)

 • Begroot € 8.163
 • Rekening € 7.845
 • Resultaat € 318

Leefbaarheid GSB (toezicht)

 • Begroot € 14.761
 • Rekening € 13.740
 • Resultaat € 1.021

Leerlingenvervoer

 • Begroot € 6.309
 • Rekening € 5.597
 • Resultaat € 712

Maatschappelijk activeringswerk

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Maatschappelijk werk

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Maatschappelijke dienstverlening

 • Begroot € 8.635
 • Rekening € 8.858
 • Resultaat € -223

Maatschappelijke dienstverlening (S)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Mantelzorg

 • Begroot € 3.918
 • Rekening € 3.420
 • Resultaat € 498

Mantelzorg (CVDH)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Mantelzorg (Decentralisatie WMO)

 • Begroot € 2.032
 • Rekening € 2.138
 • Resultaat € -106

Mantelzorg, logeervoorziening (kort verblijf), onderdeel van de maatwerkvoorziening ondersteuning

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Markten

 • Begroot € 4.656
 • Rekening € 4.831
 • Resultaat € -175

Markten (CVDH)

 • Begroot € 36
 • Rekening € 33
 • Resultaat € 3

Media/ICT in de stad

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Media/ICT in de stad

 • Begroot € 1.649
 • Rekening € 1.555
 • Resultaat € 94

Milieubeleid en milieubeheer

 • Begroot € 2.013
 • Rekening € 1.879
 • Resultaat € 134

Milieueducatie (exclusief stadsboerderij)

 • Begroot € 3.551
 • Rekening € 3.743
 • Resultaat € -192

Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) (CVDH)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Milieuvergunningen

 • Begroot € 5.349
 • Rekening € 5.339
 • Resultaat € 10

Monumentenzorg

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Musea

 • Begroot € 17.501
 • Rekening € 17.486
 • Resultaat € 15

Musea (CVDH)

 • Begroot € 3.276
 • Rekening € 3.278
 • Resultaat € -2

Muziek, zang en opera

 • Begroot € 4.950
 • Rekening € 4.943
 • Resultaat € 7

Nutsbedrijven

 • Begroot € 1.193
 • Rekening € 1.193
 • Resultaat € 0

Ombudsman

 • Begroot € 597
 • Rekening € 643
 • Resultaat € -46

Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels

 • Begroot € 9.519
 • Rekening € 8.375
 • Resultaat € 1.144

Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels (S)

 • Begroot € 62
 • Rekening € 5
 • Resultaat € 57

Onderhoud wegen/straten/pleinen

 • Begroot € 17.668
 • Rekening € 15.672
 • Resultaat € 1.996

Onderhoud wegen/straten/pleinen (S)

 • Begroot € 5.965
 • Rekening € 6.056
 • Resultaat € -91

Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO)

 • Begroot € 28.911
 • Rekening € 25.838
 • Resultaat € 3.072

Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) - TUO

 • Begroot € 5.633
 • Rekening € 5.348
 • Resultaat € 285

Onderwijsachterstandsbeleid

 • Begroot € 52.528
 • Rekening € 50.557
 • Resultaat € 1.971

Ongediertebedstrijding (DSB)

 • Begroot € 178
 • Rekening € 271
 • Resultaat € -93

Ongediertebestrijding (DSO)

 • Begroot € 135
 • Rekening € 135
 • Resultaat € 0

Ongediertebestrijding (S)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Openb. voortgezet onderwijs, exclusief onderwjshuisvesting

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs (CVDH)

 • Begroot € 2.536
 • Rekening € 2.604
 • Resultaat € -68

Openbaar basisonderwijs (CVDH)

 • Begroot € 17.153
 • Rekening € 17.193
 • Resultaat € -40

Openbaar basisonderwijs subs POO

 • Begroot € 45
 • Rekening € 68
 • Resultaat € -23

Openbaar groen

 • Begroot € 8.069
 • Rekening € 8.653
 • Resultaat € -584

Openbaar Groen (CVDH)

 • Begroot € 65
 • Rekening € 62
 • Resultaat € 3

Openbaar groen (S)

 • Begroot € 14.369
 • Rekening € 14.425
 • Resultaat € -56

Openbaar voortgezet onderwijs (CVDH)

 • Begroot € 10.593
 • Rekening € 10.593
 • Resultaat € 0

Openbare bibliotheek

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Openbare bibliotheek

 • Begroot € 27.478
 • Rekening € 26.905
 • Resultaat € 573

Openbare gezondheidszorg

 • Begroot € 24.939
 • Rekening € 23.657
 • Resultaat € 1.282

Openbare verlichting

 • Begroot € 8.899
 • Rekening € 9.588
 • Resultaat € -689

Opsporing en ruiming conventionele explosieven

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugdhulp (Decentralisatie Jeugd)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Ouderenparticipatie

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Overige activiteiten gemeentebelastingen

 • Begroot € 340
 • Rekening € 280
 • Resultaat € 61

Overige Beleidsvoornemens

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Overige kunst

 • Begroot € 5.193
 • Rekening € 5.538
 • Resultaat € -345

Parkeergarages

 • Begroot € 1.352
 • Rekening € 1.254
 • Resultaat € 98

Parkeergarages (CVDH)

 • Begroot € 1.164
 • Rekening € 1.163
 • Resultaat € 1

Parkeren op straat

 • Begroot € 31.926
 • Rekening € 31.687
 • Resultaat € 239

Parkeren op straat (CVDH)

 • Begroot € 67
 • Rekening € 54
 • Resultaat € 13

Participatie 3DI

 • Begroot € 173
 • Rekening € 56
 • Resultaat € 116

Participatie ouderen en gehandicapten

 • Begroot € 7.724
 • Rekening € 8.597
 • Resultaat € -873

Participatie ouderen en gehandicapten (S)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Persoonsgebonden budgetten WMO

 • Begroot € 5.494
 • Rekening € 4.602
 • Resultaat € 891

Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO)

 • Begroot € 9.661
 • Rekening € 7.466
 • Resultaat € 2.196

PGB Jeugdhulp

 • Begroot € 6.576
 • Rekening € 4.055
 • Resultaat € 2.521

PGB Jeugdhulp (Decentralisatie Jeugd) (SZW)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Plus-producten

 • Begroot € 208
 • Rekening € -3.167
 • Resultaat € 3.375

Plus-producten primair proces (CVDH)

 • Begroot € 678
 • Rekening € 925
 • Resultaat € -247

Post onvoorzien

 • Begroot € 778
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 778

Preventief Jeugdbeleid

 • Begroot € 9.153
 • Rekening € 8.824
 • Resultaat € 329

Preventief Jeugdbeleid (S)

 • Begroot € 5.849
 • Rekening € 5.820
 • Resultaat € 29

Publieke taken in de Jeugdhulp

 • Begroot € 21.220
 • Rekening € 18.939
 • Resultaat € 2.281

Realisatie en beleid Centra voor Jeugd en Gezin

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Realisatie en beleid Centra voor Jeugd en Gezin (CVDH)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Reclame-opbrengsten

 • Begroot € 171
 • Rekening € 158
 • Resultaat € 13

Recreatieve voorzieningen

 • Begroot € 416
 • Rekening € 509
 • Resultaat € -93

Recreatieve voorzieningen (CVDH)

 • Begroot € 83
 • Rekening € 82
 • Resultaat € 1

Recreatieve voorzieningen (S)

 • Begroot € 983
 • Rekening € 1.104
 • Resultaat € -121

Regeling chronisch zieken en administratieve begeleiding (Decentralisatie WMO)

 • Begroot € 4.627
 • Rekening € 3.468
 • Resultaat € 1.159

Regionaal Fietsendepot

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Regionaal fietsendepot (DSB)

 • Begroot € 1.150
 • Rekening € 952
 • Resultaat € 198

Regionaal fietsendepot (HGR)

 • Begroot € 300
 • Rekening € 448
 • Resultaat € -148

Reintegratie- en participatievoorzieningen (CVDH)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Reintegratie- en participatievoorzieningen (Decentralisatie Participatie)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Rekenkamer

 • Begroot € 528
 • Rekening € 524
 • Resultaat € 4

Rente Fonds Canons Ineens

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Riolering en waterzuivering

 • Begroot € 34.107
 • Rekening € 34.120
 • Resultaat € -13

Ruimtebiedende wijkcentra

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH)

 • Begroot € 5.699
 • Rekening € 4.480
 • Resultaat € 1.219

Samenlevingsopbouw (bewonersinitiatieven)

 • Begroot € 0
 • Rekening € -6
 • Resultaat € 6

Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten

 • Begroot € 1.194
 • Rekening € 1.194
 • Resultaat € 0

Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding

 • Begroot € 1.598
 • Rekening € 1.598
 • Resultaat € 0

Schuldhulpverlening

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Sociaal cultureel werk

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Sociaal cultureel werk gehandicapten

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Sociale werkvoorziening

 • Begroot € 38.683
 • Rekening € 37.529
 • Resultaat € 1.154

Sociale werkvoorziening (CVDH)

 • Begroot € 116
 • Rekening € 100
 • Resultaat € 16

Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie)

 • Begroot € 46.763
 • Rekening € 47.101
 • Resultaat € -339

Sociale wijkteams (Decentralisatie WMO)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Sociale Wijkteams (Decentralisatie WMO) - TUO

 • Begroot € 1.609
 • Rekening € 1.608
 • Resultaat € 1

Speciaal (Voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

 • Begroot € 2.655
 • Rekening € 2.378
 • Resultaat € 277

Specialistische Jeugdhulp Wonen en Verblijf

 • Begroot € 28.268
 • Rekening € 16.160
 • Resultaat € 12.108

Speelvoorzieningen

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Speelvoorzieningen (S)

 • Begroot € 4.550
 • Rekening € 4.564
 • Resultaat € -14

Sport- en spelaccommodaties

 • Begroot € 17.252
 • Rekening € 17.437
 • Resultaat € -185

Sport- en spelaccommodaties (CVDH)

 • Begroot € 7.599
 • Rekening € 7.525
 • Resultaat € 74

Sportverenigingen

 • Begroot € 19.649
 • Rekening € 16.126
 • Resultaat € 3.523

Stadsboerderij (CVDH)

 • Begroot € 128
 • Rekening € 128
 • Resultaat € 0

Stadsboerderijen

 • Begroot € 2.791
 • Rekening € 2.863
 • Resultaat € -72

Stadsdelen

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Stadsdelen (S)

 • Begroot € 15.992
 • Rekening € 16.728
 • Resultaat € -735

Stadsvernieuwing

 • Begroot € 45.856
 • Rekening € 39.651
 • Resultaat € 6.206

Stadsvernieuwing (CVDH)

 • Begroot € 307
 • Rekening € 621
 • Resultaat € -314

Stadsvernieuwing woningen

 • Begroot € 3.912
 • Rekening € 4.723
 • Resultaat € -811

Stedelijke economie

 • Begroot € 38.279
 • Rekening € 42.783
 • Resultaat € -4.504

Straatreiniging

 • Begroot € 28.651
 • Rekening € 28.883
 • Resultaat € -232

Straatreiniging (CVDH)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Straatreiniging (S)

 • Begroot € 874
 • Rekening € 802
 • Resultaat € 72

Strandveiligheid

 • Begroot € 842
 • Rekening € 842
 • Resultaat € 0

Strategisch huisvestingsplan

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Thuislozenzorg

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Thuislozenzorg

 • Begroot € 19.414
 • Rekening € 19.003
 • Resultaat € 411

Thuislozenzorg (Decentralisatie WMO)

 • Begroot € 160
 • Rekening € 160
 • Resultaat € 0

Toegangsfunctie Gezinscoaches

 • Begroot € 4.310
 • Rekening € 3.258
 • Resultaat € 1.052

Toerisme, Evenementen en Binnenstad

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Toneel en dans

 • Begroot € 9.056
 • Rekening € 9.048
 • Resultaat € 8

Trend en overig onverdeeld

 • Begroot € 241.126
 • Rekening € 238.585
 • Resultaat € 2.541

Uitkering deelfonds sociaal domein

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Uitvoering Wet WOZ

 • Begroot € 6.226
 • Rekening € 5.788
 • Resultaat € 438

Verkeersmaatregelen

 • Begroot € 18.750
 • Rekening € 17.422
 • Resultaat € 1.328

Verkeersmaatregelen

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Verkeersmaatregelen (CVDH)

 • Begroot € 127
 • Rekening € 122
 • Resultaat € 5

Verkeersmaatregelen (CVDH)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Verkeersmanagement

 • Begroot € 6.970
 • Rekening € 7.179
 • Resultaat € -209

Verkeersmanagement (S)

 • Begroot € 545
 • Rekening € 956
 • Resultaat € -411

Verkeersregeling

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Verlichting wegen (S)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Verslavingszorg

 • Begroot € 7.337
 • Rekening € 7.931
 • Resultaat € -594

Verslavingszorg

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Verslavingszorg (Decentralisatie WMO)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Vervoer ouderen en gehandicapten

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Vervoer Taxibus

 • Begroot € 8.775
 • Rekening € 8.675
 • Resultaat € 100

Volwasseneneducatie

 • Begroot € 6.682
 • Rekening € 6.715
 • Resultaat € -33

Volwasseneneducatie

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Volwasseneneducatie (inburgering)

 • Begroot € 977
 • Rekening € 963
 • Resultaat € 14

Volwasseneneducatie (inburgering)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Voor- en vroegschoolse educatie

 • Begroot € 3.936
 • Rekening € 3.518
 • Resultaat € 418

Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

 • Begroot € 5.762
 • Rekening € 5.407
 • Resultaat € 355

Vrijwilligerswerk

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Vrijwilligerswerk

 • Begroot € 2.721
 • Rekening € 2.266
 • Resultaat € 455

Vrijwilligerswerk (S)

 • Begroot € 50
 • Rekening € 50
 • Resultaat € 0

Waterkering

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Waterkering (S)

 • Begroot € 142
 • Rekening € 147
 • Resultaat € -5

Werkgelegenheid

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Werkgelegenheidsprojecten

 • Begroot € 64.606
 • Rekening € 61.132
 • Resultaat € 3.473

Werkgelegenheidsprojecten (CVDH)

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 3D

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 3DI

 • Begroot € 3.303
 • Rekening € 2.998
 • Resultaat € 304

Wet op de lijkbezorging

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Wijkaanpak

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Wijkaanpak (S)

 • Begroot € 4.230
 • Rekening € 4.030
 • Resultaat € 200

Wijkleefbaarheid

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Wijkleefbaarheid

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Wijkleefbaarheid (S)

 • Begroot € 509
 • Rekening € 429
 • Resultaat € 80

Woningbouw

 • Begroot € 10.655
 • Rekening € 9.366
 • Resultaat € 1.289

Woningbouw (CVDH)

 • Begroot € 214
 • Rekening € 85
 • Resultaat € 129

Woonbeleid

 • Begroot € 7.036
 • Rekening € 6.825
 • Resultaat € 211

Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten

 • Begroot € 0
 • Rekening € 0
 • Resultaat € 0

Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten

 • Begroot € 10.263
 • Rekening € 9.161
 • Resultaat € 1.102

Woonwagencentra

 • Begroot € 304
 • Rekening € 252
 • Resultaat € 53

Woonwagencentra (CVDH)

 • Begroot € 401
 • Rekening € 388
 • Resultaat € 13

Zeehavens

 • Begroot € 3.114
 • Rekening € 2.957
 • Resultaat € 157

Zorgaccomodaties (CVDH)

 • Begroot € 1.603
 • Rekening € 1.731
 • Resultaat € -127