Verkoop

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is een taakstelling opgelegd van € 5,0 mln. boekwinst op te verkopen panden. In 2016 hebben 19 verkooptransacties plaatsgevonden, met een boekwinst van € 2,993 mln. In 2015 was het verkoopresultaat € 0,262 mln. tegenover een begroot resultaat van € 1,0 mln. Naast de begrote € 1,0 mln. boekwinst voor 2016 en de nog in te lopen achterstand van 2015 ter grootte van € 0,738 mln. is er een positief resultaat ten opzichte van de begroting van € 1,255 mln. gehaald (€ 2,993 -/- € 1,0 -/- € 0,738 mln.). De beoogde taakstelling voor 2017 is € 1,5 mln. Ook staat voor 2018 nog een taakstelling open van € 1,5 mln. In totaal is nu € 3,255 mln. van de taakstelling van € 5,0 mln. over 2014-2018 gerealiseerd.

Overzicht van het aantal verkochte objecten met per saldo verkoopresultaat boven boekwaarde in relatie tot taakstelling in het jaar 2016 alsmede indicatie afwaardering in voorgaande jaren op deze objecten (in € 1.000 )