Aankoop

In 2016 heeft er één aankoop plaatsgevonden. Het betreft de gronden sportcluster Celeritas.
Deze gronden zijn via de Ontwikkelings Combinatie Wateringse Veld (OCWV) aan de gemeente overgedragen tegen een uitgesteld recht van betaling dit omdat de gemeente in de komende jaren andere sportvelden (die ongeveer een gelijke marktwaarde vertegenwoordigen) zal overdragen aan OCWV.