Grote nieuwbouw projecten en renovaties

In 2016 zijn diverse projecten gerealiseerd. Voor de huisvesting van statushouders zijn diverse panden geschikt gemaakt zoals o.a. aan de Scheveningseweg, Randveen en Pompstationsweg. Een drietal nieuwbouwprojecten voor de huisvesting van statushouders zijn gestart aan de Zwaardvegersgaarde, Waalsdorperweg en Deelplan 20 in Ypenburg. De Sportcampus in het Zuiderpark heeft het stadium van afbouw bereikt en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal opgeleverd en medio 2017 in gebruik genomen. De bouwkundige renovatie en aanbouw aan het Worldforum Congres Centre is opgeleverd. Er wordt nu volop gewerkt aan het vervangen van de installaties van het complex waarvan de werkzaamheden medio 2017 zullen worden opgeleverd. Het in verval geraakte monumentale pand Villa Ockenburg heeft een volledige cascorenovatie ondergaan. Op een aantal opleverpunten na is dit in 2016 gereed. Het nieuwbouwproject ‘Melis’ aan de Melis Stokelaan voor Tyltylcentrum De Witte Vogel, medisch kinderdagverblijf Middin, speciaal onderwijs De Pyramide en Sophia revalidatie is bijna gereed en wordt februari 2017 opgeleverd. Van Brede Buurtschool Morgenstond is de bouw gestart. Een aantal projecten voor kinderopvang aan het Klaverveld, Frederikstraat, Withuijsstraat, Houtrustweg en Bresterstraat zijn opgeleverd.