Vastgoedmonitor

De gemeente rapporteert jaarlijks in de Vastgoedmonitor over de ontwikkelingen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Rond mei 2017 wordt de Vastgoedmonitor 2017 aan de Raad aangeboden. In deze Vastgoedmonitor zullen ook de resultaten van de geactualiseerde portefeuilleanalyse worden gepresenteerd, evenals de nieuwe verkooptranche. Tevens zullen de uitkomsten van de gemeentelijke benchmark, waar Den Haag dit jaar aan heeft deelgenomen, worden toegelicht en er zal inzicht worden gegeven in de stand van zaken rondom de invulling van de duurzaamheidsambitie van het gemeentelijke vastgoed.