Inleiding

De gemeente is in het bezit van een omvangrijke en gevarieerde vastgoedportefeuille. Dit vastgoed wordt gebruikt voor maatschappelijke doelstellingen, gemeentelijke bedrijfsvoering en stedelijke (her)ontwikkeling. Daarnaast beschikt de gemeente ook nog over diverse objecten (vaak met een historische waarde) waar niet of nauwelijks een maatschappelijke of commerciële functie aan toe te kennen is, zoals kerktorens en molens. Het ontwikkelen, realiseren, efficiënt onderhouden en beheren van vastgoed vereist specialistische kennis en een goed inzicht in de totale vastgoedportefeuille. Het eigendom, de registratie, de ontwikkeling, het onderhoud en de verhuur van het gemeentelijke vastgoed zijn daarom gebundeld binnen de gemeentelijke organisatie. De ambitie van de gemeente is het vastgoed efficiënt te beheren en in te zetten als ondersteuning aan de maatschappelijke beleidskaders en doelstellingen.