Vervallen risico’s

Belastingplicht overheidsbedrijven; De VPB op overheidsbedrijven is reeds in werking getreden.
PGB; De gemeente werkt sinds 2015 met de nieuwe systematiek van PGB’s. Op basis van de inzichten in de Programmarekening 2015 en 2016 blijkt het risico zich niet te hebben gemanifesteerd.
WMO; De WMO is in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. Op basis van de inzichten in de Programmarekening 2015 en 2016 blijkt het risico zich niet te hebben gemanifesteerd.
Waardering vastgoed; In 2016 is beperkt afgewaardeerd op vastgoed. We geen geen omvangrijke afwaarderingen op vastgoed in de toekomst.
Statushouders; Op basis van de inzichten bij de programmarekening vervalt het risico.