Tariefsontwikkelingen 2016

Tariefsontwikkelingen 2016

  • In het coalitieakkoord is afgesproken dat de OZB-lasten voor de eigenaren van woningen gemiddeld niet zullen zal stijgen ten opzichte van het belastingjaar 2014. Overeenkomstig deze afspraak is de gemiddelde OZB-aanslag voor bewoners in 2016 gelijk aan 2015.
  • Voor de OZB op niet-woningen is in het coalitieakkoord afgesproken om de opbrengst voor gebruikers en eigenaren van bedrijfsruimten in deze collegeperiode per saldo gelijk te houden aan die van 2013. De gemiddelde OZB-aanslag voor gebruikers en eigenaren van niet-woningen is overeenkomstig deze afspraak in 2016 hetzelfde als in 2015.
  • De egalisatievoorziening afvalstoffenheffing is al enige jaren hoog. Om de voorziening terug te brengen, zijn de tarieven afvalstoffenheffing in 2016 niet aangepast aan de inflatie. Nota bene: in 2017 worden de tarieven afvalstoffenheffing met 1% verlaagd.
  • Met ingang van 2016 hanteert Den Haag een vast tarief per overnachting als nieuwe heffingsgrondslag voor de toeristenbelasting. De nieuwe heffingsgrondslag is in overleg met vertegenwoordigers van de sector ontwikkeld en komt in de plaats van de grondslag die gebaseerd is op de (formeel opgeheven) sterrenclassificatie. Het tarief bedraagt in 2016 € 3,30 per overnachting;  voor de categorieën ‘camping’ en ‘jachthaven’ wordt een lager tarief van € 2,- per overnachting gehanteerd. Het tarief zal jaarlijks trendmatig worden aangepast. Ook is in 2016 een ander systeem van heffen van toeristenbelasting ingevoerd waarbij de jaaraangifte is vervangen door de kwartaalaangifte.
  • In het coalitieakkoord is aangegeven dat de bouwleges voor projecten tot € 250.000 worden verlaagd. De maatregel is met ingang van 2016 ingevoerd. Het lagere tarief bedraagt 2,5% van de bouwkosten, terwijl het tarief voor bouwactiviteiten, waarvan de bouwkosten € 250.000 of meer bedragen, voor 2016 op 3,68% is vastgesteld.
  • De bovengrondse precariobelasting wordt geleidelijk afgebouwd. De bovengrondse precario is in 2015 met 9% verlaagd, waardoor het op 50% van de precario in 2013 komt. In 2016 zijn de tarieven precariobelasting op het niveau van 2015 gehandhaafd. Nota bene: vanaf 2017 wordt de bovengrondse precario volledig afgeschaft. Een uitzondering wordt gemaakt voor de precario voor woon- en bedrijfsschepen (liggeld en kadegebruik).
  • In 2016 zijn de markttarieven, op basis van het uitgangspunt dat de markten kostendekkend moeten zijn, verhoogd. Voor wat betreft de wijkmarkten is besloten om kostendekkende tarieven gefaseerd door te voeren. De wijkmarkttarieven zullen met ingang van 2018 kostendekkend zijn.
  • De tarieven begraafrechten, binnenhavenbelasting, algemene leges (met uitzondering van de wettelijk bepaalde tarieven) en de rioolheffing zijn in 2016 trendmatig verhoogd met 1,55%. Bij heffingen is het uitgangspunt: maximaal kostendekkend.
  • De tarieven hondenbelasting en parkeren zijn in 2016 gelijk gebleven.
  • Het bedrag van de naheffingsaanslag parkeerbelasting is verhoogd naar het wettelijk maximum voor 2016.