Ambtelijke huisvesting

Coördinerend portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh

In 2016 is de raadszaal verbouwd en zijn aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen in het Stadhuis. De beveiliging van het stadhuis is verbeterd door het aanbrengen van poortjes rond de liften en het bouwen van een nieuwe publiekslift tussen de parkeergarage en het Atrium, buiten het beveiligde gebied. De opstelling binnen de raadszaal is ingericht volgens het Lagerhuis model en de akoestiek is verbeterd. Ook de volledige audiovisuele installatie is aangepast volgens de meest recente technische mogelijkheden. Beide projecten zijn afgerond binnen de planning en het beschikbare budget.

Daarnaast is in 2016 het Centrum voor Jeugd en Gezin Scheveningen verhuisd naar de een nieuwe locatie aan de Johan de Wittlaan.

In 2016 startten we met de plannen voor de verhuizingen die nodig zijn als gevolg van de vernieuwing bedrijfsvoering. Realisatie van deze plannen is voorzien in 2017. Ook wordt gewerkt aan een nieuw huisvestingsplan waarbij het pand aan de Binckhorstlaan in 2021 afgestoten kan worden.

Voor wat betreft het integraal huisvestingplan was 2016 een tussenjaar. De belangrijkste verhuizingen waren al afgerond in 2015, met uitzondering van de verhuizing van het Klant Contact Centrum van SZW en het afstoten van de Kerketuinenweg die pas in 2018 zijn voorzien. Het afstoten van het pand aan de Fruitweg staat gepland voor 1 januari 2019.